+421 908 171 771
studienky@studienky.sk

Spoznaj Oravu

Orava je jedným z turisticky najnavštevovanejších regiónov Slovenska, kam turisti prichádzajú predovštkým kvôli prírodným krásam. Orava sa rozprestiera v severozápadnej časti našej krajiny s najsevernejším bodom Slovenska, ktorý tvorí vrchol majestátneho kopca Babia Hora (1725 m.n.m. - vrcholom ide poľsko-slovenská hranica). Orava je typická kopcami, ktoré ju obkolesujú zo všetkých strán: z juhovýchodu sú to Západné Tatry (Roháče), z juhu Chočské vrchy, z východu Malá Fatra a zo severu Oravská Magura. Územie Oravy je rozdelené do 3 okresov (Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín), v ktorých žije dokopy 134 tis obyvateľov. 

Orava bola v minulosti prevažne lesnatá krajina. Lesné ekosystémy patria k najzraniteľnejším a k najohrozenejším v Európe. Typické tradičné krajinné prvky (mokrade, rašeliniská a pasienky) sa z tohto územia vytrácajú najmä kvôli nevedomosti o vzácnosti biotopov Oravy. V r.1979 bola vyhlásená Chránená krajinná oblasť Horná Orava, pričom práve tato časť Oravy je pre mnohých turistov neznáma. CHKO Horná Orava s rozlohou takmer 59 tis ha zahŕňa najmä okres Námestovo a z hľadiska prírodne najcennejších hodnôt je rozdelená do 4 zón. Osobitosť tejto chránenej oblasti spočíva v hustých nedotknutých lesov a pralesoch (pralesy na Babej Hore a Pilsku), vo vzácných rašeliniskách (ktoré sa nikde inde na Slovensku nevyskytujú v takom rozsahu) a vo vtáctve. Na Hornej Orave bolo identifikovaných 242 druhov vtákov, z ktorých 60% tu hniezdi.