+421 908 171 771
studienky@studienky.sk

Roháče

Roháče sú scénicky najkrajšia časť Západných Tatier. Je tu sústredená nevšedná pestrosť a krása prírodných útvarov, nájdeme tu krištálové plesá, vodopády, vzácne druhy fauny a flóry. Názov Roháče bol odvodený od dvoch dominujúcich vrcholov hlavného hrebeňa - Ostrý Roháč (2088 m) a Plačlivé (2126 m, pôvodný názov Plačlivý Roháč). Hlavný hrebeň Roháčov tvoria mohutné vrcholy presahujúce výšku 2000 m. Najvyššími vrchmi sú Baníkov (2178 m), Pachoľa (2167 m) a Hrubá kopa (2166 m).

Najvyhľadávanejšou trasou, ktorá zároveň patrí medzi najmenej náročné turistické trasy, je prechod okolo Roháčskych plies a vodopádu v Spálenej doline. Exponované hrebeňové túry sú vhodné pre zdatnejších turistov s dobrou výbavou. Medzi najkrajšie výstupy sa radia vyhliadky z vrcholov Sivého vrchu, Volovca a Brestovej. Na juhozápadnej strane sa Roháčska dolina rozvetvuje do niekoľkých menších dolín, z ktorých najznámejšia je Salatínska dolina kvôli Spálenému žľabu, v ktorom je vybudované obľúbené lyžiarske stredisko. Smerom na Zuberec Roháčska dolina vyúsťuje do Studenej doliny, kde v časti Zuberec - Brestová sú sústredené skvosty oravskej historickej architektúry - Múzeum Oravskej dediny.

Mlyny - Oblazy, Kvačianska dolina, Prosiecka dolina

Mlyny - Oblazy sú malebné priestranstvo medzi dvoma kopcami so skalnými bralami a pri sútoku potôčikov Hutianky, Borovianky a Ráztočianky. Stoja tu dva unikátne drevené mlyny a píla z 19. storočia, ktoré sú technickými pamiatkami. Zo severnej strany sú Mlyny - Oblazy vstupnou bránou do NPR Kvačianska dolina. Pôvodne boli v Kvačianskej doline tri mlyny - Horný mlyn (Gejdošovský) a Dolný mlyn (Brunčiakovský) boli postavené obcami Malé Borové a Veľké Borové na začiatku 19. storočia pre potreby miestnych obyvateľov. O výstavbe 3.mlyna sa nezachovali záznamy, no slúžil prevažne ako furmanská krčma, ktorú však fašisti v roku 1944 podpálili a dnes sa zachovali už len základy stavby. Horný mlyn je menší a nachádza sa v ňom jednoduchá mlynica z 20-tych rokov 20. storočia. Naposledy sa v ňom mlelo v roku 1974. Dolný mlyn je podstatne väčší a je spojený s pílou, ktorej pôvod siaha do roku 1896. Koleso mlyna poháňa mlynicu a pílu mohutnými remeňmi cez dvojstupňový prevod. Mlyn aj píla boli postupne znefukčnené a opustené začiatkom 60-tych rokov.

Horný a Dolný mlyn postupne chradli a v 80-tych rokoch boli v dezolátnom stave. Horný mlyn naviac čiastočne zavalil zosuv pôdy. Od roku 1980 začali dobrovoľníci mlyny postupne obnovovať, v 90-tych rokoch bolo postavené nové mlynské koleso na Hornom mlyne a sčasti obnovená technológia. Prvýkrát sa po obnove otvorili stavidlá a voda rozkrútila mlynské koleso v roku 2003. Dobrovoľníci, ktorí na tomto mieste žijú uprostred prírody, bez elektriny ako za starých čias, do dnešného dňa pracujú na postupnej obnove mlynov.

Kvačianska dolina (dlhá 2,5 km) a Prosiecka dolina (dlhá 3,5 km) sú dve takmer vedľa seba súbežiace krasové kaňovité doliny, ktoré sú národnou prírodnou rezerváciou. Obe sú prepojené turisticko-náučným chodníkom a ponúkajú návštevníkom prekrásne scenérie, tiesňavy, pôsobivé skalné bralá (Jánošikova hlava), lesné biotopy, vodopády s rebríkmi (za najkrajší sa považuje Ráztocký vodopád) a prekrásnymi horskými lúkami Svoradu. Trasa je nenáročná a je možné ju absolvovať aj s menšími deťmi.

Východzím miestom pre prechádzky Kvačianskou a Prosieckou dolinou smerom z Oravy sú obce Veľké Borové alebo Huty.