+421 908 171 771
studienky@studienky.sk

Login

Please fill out the following fields to login:

You may login with admin/admin or demo/demo.
To modify the username/password, please check out the code app\models\User::$users.

Navštívte uzavretý areál Studienky v krásnom prostredí oravskej prírody.